Beperkte gezondheidsvaardigheden en wat dat betekent voor u in de eerste lijn

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidgerelateerde beslissingen. Er is e […]