Vertrouwen ligt in het verlengde van elkaar kennen. Voor vluchtelingen, net als bij andere patiënten, is het belangrijk dat een huisarts geïnteresseerd in hem of haar is en iets afweet van het leven voor de vlucht en het leven nu in Nederland. Te weten dat de arts hen begrijpt helpt om duidelijk te maken dat u de patiënt graag wil leren kennen om hem of haar te kunnen begrijpen.

In de gratis leeromgeving voor (zorg)professionals die ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ kunt u direct aan de slag met leerdoelen als Elkaar begrijpen en cultuursensitieve communicatie en Vertrouwen opbouwen.
Ga naar pharosleerplatform.nl en maak een account aan, dan kunt u meteen beginnen.

In ‘Huisarts en vluchteling. Practicum Huisartsgeneeskunde’ van Evert Bloemen en Jaap van der Laan kunt u onderstaande tips en meer praktische informatie vinden over cultuursensitieve communicatie met vluchtelingen.

Tips

  • Let op dat u langzaam en duidelijk spreekt. Hard praten hoeft niet.
  • Stel iedere vraag los van andere vragen en vermijd dubbele vragen in een vraag.
  • Vermijd negatieve vragen, want die kunnen misverstanden veroorzaken. (“Heeft u geen last van vermoeidheid?”).
  • Door goed te luisteren, hoort u aanwijzingen voor het antwoord vaak in de klacht.
  • Geef tijd en ruimte om te antwoorden, het mag even stil zijn.
  • Ondersteun en moedig aan om zich uit te spreken.
  • Verifieer of u goed begrepen bent en of u het goed heeft begrepen.
  • Vermijd jargon (het woord wordt herkend, de betekenis niet altijd).
  • Passende humor kan helpen. Cynische humor wordt niet altijd begrepen.
  • Handhaaf de regels van etiquette (beleefd, respectvol, gemanierd).

Bron
Evert Bloemen en Jaap van der Laan (2012) ‘Huisarts en vluchteling. Practicum huisartsgeneeskunde’, Reed Business, Amsterdam. 978-9035234109