Naast de vragen die Guus aan Khaled stelt, zijn er nog andere mogelijkheden. Guus gebruikt de ‘Primary Care PTSD screen’. Een screening die in de Verenigde Staten is ontwikkeld om snel en zo vroeg mogelijk PTSS op te sporen bij uit oorlogsgebied teruggekeerde militairen. Deze kan goed gebruikt worden bij vluchtelingen, mits u alert bent op eenvoudiger taalgebruik. Huisartsen zijn getraind in het afstemmen van de communicatie op de patiënt, maar voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, vereist deze afstemming extra aandacht.

Als drie vragen met een “ja” worden beantwoord, wijst dit bij 85 procent van de personen op het bestaan van PTSS. Als twee vragen met “ja” worden beantwoord wijst dit bij 77 procent van de personen op een PTSS.

Ook is er de PROTECT-vragenlijst.
PROTECT-vragenlijst

Vragen

‘Vaak’ betekent: meer dan normaal en leed veroorzakend

Ja Nee
1 Val je vaak moeilijk in slaap?
2 Heb je vaak last van nachtmerries?
3 Heb je vaak hoofdpijn?
4 Heb je vaak last van lichamelijke pijnklachten?
5 Word je snel en gemakkelijk boos?
6 Denk je vaak terug aan pijnlijke ervaringen uit het verleden?
7 Voel je je vaak bang of angstig?
8 Vergeet je vaak gewone dagelijkse dingen?
9 Valt je op dat je steeds minder interesse hebt in dingen?
10 Heb je vaak moeite je te concentreren?

 

Als er 0-3 keer beantwoord is met “ja” dan is er een laag risico op posttraumatische problematiek. Wordt er 4-7 keer met “ja” beantwoord dan is het een medium risico. Wordt er 8-10 keer met “ja” beantwoord dan is het een hoog risico.

Bronnen
http://www.pharos.nl/documents/doc/webshop/protect_versienl_50pag.pdf

  1. Prins et al. (2003) The primary PTSD screen (PC-PTSD): development and operating characteristics. Primary Care Psychiatry 9:9-14

Evert Bloemen en Jaap van der Laan (2012) ‘Huisarts en vluchteling. Practicum huisartsgeneeskunde’, Reed Business, Amsterdam