Een uitgebreid kennismakingsgesprek met vluchtelingen die nieuw in de praktijk zijn, is zowel voor huisarts als vluchteling van meerwaarde. Zo’n gesprek helpt om relevanter antwoord op vragen te krijgen, sneller de context te kunnen begrijpen en beter inzicht in risicofactoren in het gezin te hebben. Voor de vluchteling leidt het tot meer acceptatie van uitleg en adviezen. En een kennismakingsgesprek helpt om het vertrouwen te winnen.

Ook hierbij is het prettig eerst te verwelkomen, vragen te stellen over familie en welzijn en pas daarna to the point komen. Daarna kan het gaan over opleiding en werk, maar ook over ervaringen tijdens het vluchten en de aanleiding voor de vlucht. Dit kan emotioneel beladen zijn, maar vluchtelingen weten dan dat ook hierover gesproken kan worden met een huisarts. De huisarts heeft meteen een eerste indruk.

Tips
Geef vluchtelingen ‘waakzaam de tijd’. De tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en de gebeurtenissen te verwerken. In een aflevering van het televisieprogramma De Reünie op Vlieland uit 2002 waar in 1997 een asielzoekerscentrum was geopend, spreken de vluchtelingen hun waardering uit voor de huisarts die zij destijds hadden. De huisarts was zelf ooit als jongen uit Nederlands-Indië naar Nederland gekomen en voelde intuïtief aan dat het bieden van een luisterend oor en het geven van tijd nodig is bij het wennen in Nederland. Waakzaam omdat er ingegrepen – zoals in de situatie van Khaled – moet worden als er hulp nodig is.

Vragen die bijvoorbeeld in een kennismakingsgesprek gesteld kunnen worden:

‘Lastig he, een nieuw land, een nieuwe taal…’
‘Is religie voor u belangrijk? Biedt het u houvast?’
‘Hoe bent u opgegroeid? In wat voor gezin?’

 

Bron
Maria van den Muijsenbergh & Eldine Oosterberg (red.) (2016) ‘Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk, praktische tips en inspirerende voorbeelden’, Pharos/NHG. ISBN-nr 978-90-5793-265-6