8) Warme overdracht
Voor patiënten met laaggeletterdheid kan de drempel hoog zijn om zelf het niet goed kunnen lezen of schrijven ter sprake te brengen. U helpt een patiënt door voor te stellen andere betrokken zorgverleners op de hoogte te brengen. U kunt de patiënt ook adviseren om het zelf te benoemen bij andere zorgverleners, afhankelijk van wat past bij de patiënt. uiteraard mogen medisch vertrouwde gegevens alleen met toestemming van de patient gedeeld worden.
voorbeeld uit de praktijk
Een patiënt werd vanuit het sociale wijkteam doorverwezen naar een diëtist omdat hij in korte tijd veel was aangekomen. Meneer was laaggeletterd en in overleg met hem had de wijkverpleegkundige aan hem gevraagd of zij dat mocht doorgeven aan de diëtist opdat zij hem beter kon ondersteunen. De diëtist op haar beurt was zeer content met het initiatief van de wijkverpleegkundige; in het verleden was het meermalen voorgekomen dat zij pas na enkele consulten herkende dat de betreffende patiënt laaggeletterd was en een aangepaste wijze van communiceren behoefde. Omdat er vanuit de basisverzekering maar enkele consulten worden vergoed, kan dit de behandeling flink beïnvloeden.

tip
U kunt in overleg met de patiënt ook op het recept voor de apotheek vermelden dat de patiënt laaggeletterd is. Deze en andere tips zijn te vinden in het Werkplan laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk (zie ook onder ‘communicatie met laaggeletterden’).

bron
http://www.zel.nl/wp-content/uploads/2014/09/Werkplan-Laaggeletterdheid-in-de-huisartsenpraktijk.pdf